+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

NAŠE SLUŽBY / TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Topografie polovodičových výrobkov

Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá. O ochranu môže požiadať ten, kto má právo na polovodičový výrobok, čiže pôvodca alebo zamestnávateľ pôvodcu. Ochrana topografie vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak bola najneskôr do dvoch rokov podaná prihláška topografie, alebo dňom podania prihlášky. Ochrana trvá 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom ochrana topografie vznikla.

Vaše nápady chránime
viac ako 26 rokov ...