+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

NAŠE SLUŽBY / PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej činnosti jednotlivca alebo skupiny ľudí. Priemyselným vlastníctvom môže byť vynález, obchodná značka firmy, logo, originálny dizajn atď.

Priemyselné vlastníctvo je možné chrániť priemyselnými právami ako sú:

Vaše nápady chránime
viac ako 26 rokov ...