+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

NAŠE SLUŽBY / OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia

Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajín.

Zemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.

Ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia je ochranou kolektívnych práv. Keďže označenie pôvodu alebo zemepisné označenie výrobku je výsledkom jeho špecifického pôvodu daného obmedzenými výrobnými podmienkami, musia byť tieto podmienky plne akceptované samotnými výrobcami.

Vaše nápady chránime
viac ako 26 rokov ...