EURÓPA

 

Patenty

 

Patenty

Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné...

 

Ochranné známky

 

Ochranné známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary...

 

Dizajny

 

Dizajny

Dizajn je vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi, ako napríklad línie, obrysy, farby, ...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás